ÖRÖKBEFOGADOK!

ÖRÖKBEFOGADOK!

Szánj egy évet a Fenntarthatóságra! – SDG örökbefogadási programot indított a HAND Szövetség.

Egyre több vállalat CSR jelentésében találkozhatunk a fenntartható fejlődési iránti felelősségvállalással, a természeti, az épített környezet és a társadalom iránti felelősségel. Az ENSZ 17 pontja átláthatóbbá teszi a célokat, amikhez így könnyebb kapcsolódni. A mi programunk is arra törekszik, hogy egy-egy szervezet aktívan vegyen részt, megismerje, hogy az adott évben általa megjelölt célhoz milyen tények, lehetőségek, történetek kapcsolódnak és a munkatársak bevonásával ők maguk is többet tegyenek ezen célok megvalósításáért.

Az örökbefogadási program lényege, hogy egy-egy vállalat egy évet az általa választott célnak szentel, és azzal foglalkozik különböző módokon.

A program lehetőséget ad arra, hogy

 • a fenntartható működést igazán hosszú távon is megalapozza, elmélyítse
 • megvalósítása által a vállalat új növekedési lehetőségeket fog felfedezni és csökkenteni tudja kockázatait

 • képes legyen a fenntarthatóságon keresztül innovatív és hatékony megoldásokat fejleszteni

 • stratégiai gondolkodást, elkötelezettséget, magas szintű működési kultúrát vezessen be

 • az érintett vezetők jobban megismerjék az SDG-ke

 • a munkatársak információt kapjanak arról, hogy vállalatuk és ők maguk mit tehetnek az adott cél érdekében (ezáltal elkötelezettebbek, lojálisabbakká válhatnak, különösen a fiatalok)

 • a vállalás/fogadalom betartása jó hatást gyakorol a környezetre és a társadalomra

 • az együttműködést felhasználják kommunikációs célokra (fenntarthatósági jelentés, közösségi média)

 • megfelelően válaszolni tudjanak a jelenleg is meghatározó, ám még jó részt kihasználtatlan piacok igényeire olyan termékekkel és szolgáltatásokkal, amelyek a szegénységben élő négymilliárd ember életkörülményeit valóban javítják

 • fejlődő országbeli kezdeményezésekhez civil partnerek találjanak (ők hozzák a helyismeretet, a lokális beágyazottságot, a fenntartható módszereket stb.)

 • az SDG-kkel szemben megfogalmazott társadalmi elvárásnak "Aki kimarad, az lemarad.”megfeleljen

 • a fenntarthatóság, mint a szervezeti kultúra szerves részét meg tudják élni

 • hozzásegítse a vállalatot pl. BCSDH fenntartható jövőért díj, KÖVET egyesület díjainak elnyeréséhez

Milyen szolgáltatásokat ad a HAND Szövetség a vállalatok részére:

 • csapatépítő tréning, melynek témája a fenntarthatóság

 • elemezzük az adott cél (SDG) és a vállalat kapcsolatát, javaslatot teszünk a fenntarthatóság növelésére

 • a szervezet működésének változtatása a cél elérése érdekében

 • a munkatársak bevonása a programokba

 • fogadalom közös megfogalmazása

 • az együttműködésről a HAND a saját kommunikációs felületein is beszámol (közös megegyezés alapján)

A HAND szakemberei és a szövetségbe tartozó szervezetek az alábbi célokra fókuszálnak, itt keresnek örökbefogadókat mind a vállalati szektorból, mind magánemberek részéről:

• Élelmezésbiztonság és fenntartható mezőgazdaság (2. cél)

• Betegségek leküzdése, egészségügyi szolgáltatásokhoz, termékekhez, gyógyszerekhez való hozzáférés (3. cél)

• Oktatás (4. cél)

• A vízhez és szanitációhoz történő hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása (6. cél)

• Fenntartható és modern energiához való hozzáférés biztosítása (7. cél)

• Infrastruktúra-megújítás, inkluzív és fenntartható iparosítás, innováció ösztönzése (9. cél)

• Városi környezet fenntarthatóbbá tétele (11. cél)

• Fenntartható fogyasztási és termelési módok kialakítása (12. cél)

• Éghajlatváltozás (13. cél)

• A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatának támogatása (15. cél)

• környezetbarát, információs és kommunikációs és egyéb technológiák megosztása (17. cél)

Hogy működik?

Az adott cél örökbefogadása egy évre szól, amely során a HAND Szövetség szakemberei információs anyagokkal, tréningekkel, előadásokkal és tanácsokkal segítik az „örökbefogadó” szervezetet. A programnak vannak tehát ismeretterjesztő, csapatépítő és a belső-külső kommunikációban is felhasználható elemei, amelyeket a következő 2-3 hónapban szabnak testre az érdeklődő vállalatok munkatársaival.

A szövetség szándéka szerint a következő 3 hónapban legalább 5 Fenntartható Fejlődési Célt sikerül „örökbe adni”, így 2019-ben az öt vállalat akár több ezer munkatársához is eljut majd az ENSZ programja. A HAND szövetség mindazonáltal szeretné, ha az örökbefogadás magánemberek számára is elérhető lenne, ezért a weboldalon érdeklődők maguk is találhatnak számos érdekes információt, tippeket és oszthatják meg tapasztalataikat, hogyan járulnak hozzá a fenntartható jövőhöz.

 Az örökbefogadási programról részletesebb információt a HAND Szövetség oldalán találhatnak: http://hand.org.hu/vilagunk_2030

További információ és kapcsolat:

Gedeon Tímea: timea.gedeon@hand.org.hu, +36703977647

info@hand.org.hu

ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok

A világ vezetői 2015 szeptemberében New York-ban egy történelmi ENSZ-csúcstalálkozón elkötelezték magukat amellett, hogy véget vetnek a szegénységnek, megküzdenek a klímaváltozással és harcolnak az igazságtalanság ellen. A 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer egy jobb jövőt kínál bolygónk egészének és emberek milliárdjainak világszerte.

A 193 ország által egyhangúlag elfogadott 17 fenntartható fejlődési cél (SDG-k) a fejlődés új egyetemes mércéjét állította fel annak biztosításával, hogy senkit sem hagynak magára. Az SDG-k mögött álló célkitűzések és indikátorok egy viszonyítási alapot jelentenek az előrehaladás sikerességének méréséhez.

http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sustainable_development_goals.html

 

HAND Szövetség

A HAND, Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség csapata és tagszervezetei 2003 óta azon dolgoznak, hogy a fejlesztési és humanitárius tevékenység (azaz nemzetközi fejlesztési együttműködés – NEFE) Magyarországon még hatékonyabbá, elismertebbé és láthatóbbá váljon. 

KÜLDETÉS

A globális problémák és kihívások minden országot és állampolgárt érintenek, hiszen ezek nem állnak meg az államhatároknál. Így amikor például a szegénységről, a klímaváltozásról vagy éppen a természet- és ember által okozott katasztrófákról beszélünk, nem mondhatjuk azt, hogy ez kizárólag a szegény országok ügye. Ezek csak együttes erővel számolhatóak fel.

Célunk, hogy minél többen

 • ismerjék fel döntéseik súlyát és;

 • felelősséget vállaljanak a globális, mindenkit érintő problémák megoldásában és megelőzésében.

 

          

 

Képek

 
 

Támogatók

1540996387.png 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved