Projektek

EYD, Fejlesztés Európai Éve:

A Fejlesztés Európai Évében a HAND Szövetség elődleges célja 2015-ben az ismeretterjesztés. Programunk egy egész éven átívelő, egységes megjelenésű, kommunikációs szakemberek által összefogott kampány, ami végigköveti az EU által megadott havi tematikákat az adott terület itthoni legjobbjait felvonultató változatos esemény-sorozattal.

DEEEP- Globális nevelés:

A HAND DEEEP projektjének célja egy interszektoriális szövetség kialakítása azon szervezetek közreműködésével, akik kritikusan tekintenek saját oktatási paradigmáikra is és képesek együttes cselekvés megvalósítására a globális nevelés területein. Szintén prioritás fokozni az egyes kormányzati kulcsszereplők felelősségvállalását a globális nevelés ügyében. További oktatási célok az egyéni felelősségvállalás erősítése és a globális szociális kihívásokra adott válaszok fejlesztése, valamint a felelősségvállalás erősítése a befolyásos szereplők között a tevékenységükkel okozott hatások felismerésén keresztül, globális és nemzeti szinten egyaránt. A projekt 2015 áprilisáig tart.

Beyond 2015:

A Beyond 2015 egy globális civil kampány, amelynek célja, hogy kialakuljon a Millenniumi Fejlesztési Célok után következő új keretrendszer.  A kampány 2010-ben alakult, és változatos, globális alapon nyugszik. A kampányban megtalálhatóak kis szervezetek, nemzetközi NGO-k, kereskedelmi szövetségek, valamint az akadémiai szféra képviselői.

TRIALOG:

 A projekt 2012-ben alakult az Európai Bizottság támogatásával. Célja az EU12 civil szervezetei tudásának mélyítése és fokozottabb bevonása a globális nevelés területén, a globális szegénység felszámolásának érdekében. A projekt erősíti a platformokat (mint amilyen a HAND Szövetség is), hogy ők és tagjaik hatékonyabb szerepet vállaljanak a globális fejlesztés oktatása és a tudatosság növelése területén.

PCD:

 A HAND Szövetség a Koherensebb Európa egy igazságosabb világért című projektben a társadalmi és politikai támogatás erősítésével törekszik koherens politika kialakítására a nemzetközi fejlesztés területén. A projekt célja szorosan kapcsolódik a Millenniumi Fejlesztési Célokhoz (MFC), különösen fókuszálva az elsőszámú (a súlyos szegénység és éhínség megszűntetése), a hetedik (a környezeti fenntarthatóság biztosítása) valamint a nyolcadik számú (globális partnerségek kiépítése a fejlesztés érdekében) célokra.

Visegrádi Alap:

A projekt fő célkitűzése a V4-es országok fejlesztési együttműködésének a hatékonyságnövelése a Keleti Partnerség országaiban, melynek célja a szakpolitikák szinergiájának fokozása, illetve minden más szakpolitikának is, amely ebben a régióban összpontosul, követve az EU és az OECD PCD-re vonatkozó ajánlásait.

 
 

Támogatók

1505892267.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved