Koherens Európa a fenntartható fejlődésért

Koherens Európa a fenntartható fejlődésért

A „Koherens Európa a fenntartható fejlődésért” elnevezésű projekt az ENSZ által 2015-ben elfogadott fenntartható fejlődési keretprogram (Agenda 2030) és az abban meghatározott 17 fenntartható fejlődési cél hatékony megvalósításához kíván hozzájárulni. Központi célja, hogy előmozdítsa a célokban megfogalmazott szakpolitikai koherencia megteremtésének ügyét. Ez egyrészt feltételezi a hazai vonatkozású, de eltérő (pl. szociális és környezeti fókuszú) intézkedések harmóniáját, de emellett azt is – és a projekt elsősorban erre koncentrál -, hogy hazai vonatkozású döntéseink ne ássák alá a globálisan értelmezett fenntarthatóságot, illetve a fejlődő országok felzárkózására és felzárkóztatására (akár hazánk által is) kifejtett erőfeszítéseket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magyar és uniós szakpolitikai, tehát például agrárpolitikai vagy energiapolitikai döntések meghozatalánál figyelembe kell venni azok lehetséges hatásait a fejlődő világra.

A projekt 10 európai partnert fog össze a cseh NaZemi nevű szervezet vezetésével. A pályázati konzorcium által megvalósított projekt célja ezen a tematikán belül fejleszteni és megsokszorozni a rendelkezésre álló civil, döntéshozói és egyéb releváns kapacitásokat, eszközöket, lehetőségeket, annak érdekében, hogy a hazai és uniós szakpolitikai döntéshozatal is a koherenciát biztosító szempontok figyelembevételével történjen.

 

A projekt összesen 4, ebből a HAND Szövetség az első 2 fenntartható fejlődési cél konkrét példáján keresztül közelíti meg a problémát:

1. cél: A szegénység valamennyi formájának felszámolása mindenhol

8. cél: Tartós, befogadó és fenntartható gazdasági növekedés, teljes és termelékeny foglalkoztatás és méltányos munka elősegítése mindenki számára

12. cél: Fenntartható fogyasztási és termelési minták kialakítása

13. cél: Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére

A projekt által elérni kívánt eredmények:

  1. A döntéshozók ismerik a szakpolitikai koherencia alapelvét és biztosítják az eszközöket annak megteremtésére a fenntartható fejlődési célok végrehajtása során
  2. A legfontosabb érdekelt felek konzultációkon és érdekképviseleti kezdeményezéseken keresztül bevonódnak a szakpolitikák kialakításába, annak érdekében, hogy a koherencia elve érvényesüljön a konkrét szakpolitikákban
  3. Erősödik a különböző szakterületet képviselő civil szervezeti platformok között a koordináció és kohézió, és fejlődnek a civil szakmai kapacitások

 

Aktivitások:

 

Érdekképviselet

A négy kiválasztott fejlesztési célra vonatkozóan országonként és uniós szinten a partnerek feltérképezik, hogy milyen szakpolitikai területeken kihívás a szakpolitikai koherencia érvényesítése. Az eredmények alapján érdekképviseleti stratégiák kerülnek összeállításra, megfogalmazva, hogy milyen szereplők bevonásával, milyen lépéseken keresztül lehet a koherenciát biztosítani. A stratégiákban meghatározott tervek a projekt időtartama alatt végrehajtásra is kerülnek. Az egyes kiválasztott tematikus prioritásokat folyamatosan monitorozzuk a projekt folyamán, ahogy szakpolitikai anyagokat is publikálunk velük kapcsolatban.

 

Koordináció, kommunikáció

A projekt során úgynevezett „inkubátorok” keretében a szektorok közötti egyeztetést, információ-megosztást és az érdekképviseleti stratégiákban meghatározott lépések utánkövetését biztosítjuk. A média képviselőivel is együtt fogunk dolgozni, hogy az inkoherencia konkrét esetein keresztül hívjuk fel a figyelmet a kérdésre.

 

Kapacitásépítés

Tréningeken, egyedi igényekre épülő mentor-programokon és tanulmányi utakon keresztül kívánjuk a civil szervezetek kapacitásait növelni, hogy minél hatékonyabban tudják képviselni és kommunikálni álláspontjukat. 

 

A projektet az Európai Unió támogatja. A projekt során elhangzott, közzétett vélemények tartalmáért egyedül a szerzők és a projektpartnerek tartoznak felelősséggel, azok semmiképpen nem tekinthetők az Európai Unió álláspontjának. 

 
 

Támogatók

1540996387.png 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved