ÖNKÉNTESKÜLDÉS EUAID

                 

Projektünk egy úgynevezett „technical assistance and capacity building” típusú projekt az EU AID Volunteers (EUAV) programon belül, mely arra irányul, hogy minél több magyar civil szervezetettel megismertessük az EUAV projekt lehetőségeit, és segítsük őket abban, hogy önkéntes-küldő szervezetté váljanak. Mérhető célunk, hogy a résztvevő civilek megszerezzék az „EU önkéntesküldő tanúsítványt” (EUAV certificate for sending organization). További célunk, hogy a magyar állampolgárok megismerjék az európai önkéntesség lehetőségét, és jelentkezetnek a programba, amin keresztül eljuthatnak az OECD DAC által meghatározott kedvezményezett országokba és ott szakértelmükkel segíthetik az adott ország fejlődését.

A projektben 3 civil nemzeti platform (lett, szlovén és magyar) továbbá 6 humanitárius és/vagy ifjúsági tevékenységet folytató NGO (olasz, spanyol, protugál, ciprusi, észt, litván,) vesz részt.

A projekt céljai

 • 38 szervezet tájékoztatása és bevonása az EU humanitárius-önkéntes kezdeményezésébe
 • A még „nem tanúsított” szervezetek kapacitása és igényei felmérése, és az EUAV kezdeményezésben való aktív részvételük ösztönzése.
 • Legalább 9 EU-s szervezet kapacitásának erősítése
 • Konkrét igényeken alapuló, személyre szabott képzés megvalósítása minden partner országban
 • Országos szakértők képzése nemzeti szinten

A projekt tevékenységei

 • Továbbfejlesztjük a GVC korábbi kapacitásépítési projektjében kifejlesztett eszközcsomagot (tréningeket);
 • Kapacitás-felmérés kérdőívekkel nemzeti szinten a civilek közt. Azt vizsgáljuk, hogy a jelentkező szervezetek mely országokban tevékenykednek, milyen jellegű tevékenységet végeznek, és mire tudnának önkéntest alkalmazni. Ez lesz a későbbi képzés alapja, ezért a válaszok nagyon fontosak.
 • Kommunikációs tevékenységek: egyetemi beszélgetések (Bologna), video spot készítése a lakosság informálására és annak eljuttatása a médiumokba, szórólap készítése a civilek és a lakosság bevonására, Terra di Tutti Filmfesztivál megszervezése és ott humanitárius akciókról szóló filmek vetítése. A versenybe kerülő filmeket később a partnerek meghívhatják helyi vetítésekre az országukba.
 • Online programok az érdeklő civil szervezetek számára.
 • Nemzetközi önkéntes-képző tréning trénerek részére (Bolognában)
 • Országos képzés (1 képzés Magyarországon 2018. tavaszán) azoknak a civil szervezeteknek, amelyek önkénteseket szeretnének küldeni és a tanúsítványt szeretnék megkapni.
 • A hitelesített küldő szervezetek munkatársai szakmai látogatása a még nem hitelesített partnereknél annak céljából, hogy a hitelesítési folyamatot (dokumentáció összeállítása) megkönnyítsük. 
 
 

Támogatók

1540996387.png 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved