Munkacsoportok

Fejlesztések finanszírozása munkacsoport (Financing for Development- FfD)

A DemNet Alapítvány kezdeményezésére HAND-tagszervezetek 2015. április 16-án megalapították a fejlesztés finanszírozásával (Financing for Development - FfD) foglalkozó HAND-munkacsoportot.

A fejlesztés finanszírozása azért kiemelkedően fontos ügy jelenleg, mivel 2015-ben az ENSZ égisze alatt egy új fejlesztési keretrendszer, a Fenntartható Fejlesztési Célok (Sustainable Development Goals – SDGs) kerülnek elfogadásra 2015 szeptemberében az ENSZ Közgyűlésén, az ún. Millenniumi Fejlesztési Célok helyébe lépve.

Ez a keretrendszer fogja meghatározni az elkövetkező 15 év során, hogy mind fejlődő, mind pedig fejlett államok milyen célok és eredményindikátorok mentén fognak dolgozni a globális szegénység leküzdése, a társadalmi, környezeti és gazdasági fenntarthatóság biztosítása érdekében. Az ambiciózus célok elérése nem lenne lehetséges - ahogy a tapasztalatok a Millenniumi Célok esetében is megmutatták -, ha az erőfeszítésekhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állását nem garantálná a nemzetközi közösség.

A munkacsoport célja elsődlegesen a tagok és a HAND-iroda fejlesztés-finanszírozást érintő tevékenységének összehangolása. A HAND, mint Szövetség a fejlesztésre fordított hazai és európai források monitorozására (AidWatch) és a szakpolitikák fejlesztési célú koherenciájára irányuló projektjein, illetve a saját és európai ernyőszervezetének, a CONCORD-nak érdekképviseleti munkáján keresztül foglalkozik a témával.

A DemNet Alapítványnak, a Magyar Természetvédők Szövetségének és a Védegyletnek pedig számos projektje állított kapcsolódó témát a középpontba, mint például:

  • a fejlődő országokkal megkötött kereskedelmi egyezmények ellentmondásai,
  • a fejlődő országokban működő (gyakran európai) cégek adóelkerülési gyakorlata,
  • a nemzetközi pénzügy intézmények, az általuk finanszírozott projektek figyelése,
  • etikus bankolás stb.

A szervezetek és a HAND az elkövetkező 2-3 évben szakmai anyagokon, képzéseken, konferenciákon és az átlagember számára kidolgozott ismertetőkön és programokon keresztül kívánja felhívni a figyelmet ezeknek a témáknak fontosságára.

A témában elérhető civil ismertetők, állásfoglalások:

 
 

[ vissza ]

 

Támogatók

1540996387.png 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved