Munkacsoportok

Globális Nevelés Munkacsoport

A Munkacsoport küldetése

A HAND Szövetség - Globális Nevelés Munkacsoport küldetése, hogy a XXI. század globális kihívásait felismerő és azokra válaszolni képes fiatalok nőjenek fel Magyarországon.

Célja a globális nevelés oktatásba való beépítése. Azt kívánja elérni, hogy a közoktatás intézményrendszerében minden életkornak megfelelő szinten megjelenjen a globális felelősségvállalást és szolidaritást erősítő kompetenciák fejlesztése.

E cél megvalósítása érdekében hazai és nemzetközi szinten:

■ párbeszédet kezdeményez az érintett szereplők között;

■ közös megegyezésen alapuló véleményt alakít ki;

■ lobbi- és érdekképviseleti feladatokat lát el;

■ felkutatja a kihívásokat és a modellértékű jó példákat;

■ elősegíti a tagszervezetek közötti együttműködést;

■ információt szolgáltat globális nevelés témában. 

Tevékenységeit nyitottan, párbeszédre és együttműködésre építve; a nemzetközi fejlesztésben aktív civil szerveztek, oktatási intézmények, a kormányzat, a releváns minisztériumok, pedagógusok, fiatalok, az üzleti szektor és a média bevonásával végzi.

A globális nevelés definíciója

 A globális nevelés a globalizáció által létrehozott és felismert – társadalmi, gazdasági, technológiai, politikai, demográfiai és környezeti – egyenlőtlenségek, globális folyamatok megismerését szolgálja. Ezt egy dinamikus, aktív tanulási folyamat, szemléletformálás keretében éri el, mely az állandóan változó globális társadalom, ezzel kapcsolatban az én és tágabb környezete viszonyára fókuszál. Globális folyamatokban értékeli az egyén helyét, szerepét, esetleges felelősségét és feladatait. A megismerés útján nyitott gondolkodásra, kritikus szemléletre, globális szolidaritásra, felelősségvállalásra és tudatos cselekvésre sarkall. A globális nevelés célja az attitűdök és kompetenciák fejlesztése annak érdekében, hogy az egyén érzékenyebbé váljon, társadalmi részvétele növekedjen, valamint a jövő generációk iránti felelőssége kialakuljon.

Részterületei 

■ Oktatás a fejlődésért/fenntartható fejlődés/nemzetközi fejlesztési képzés, szolidaritásra nevelés

■ Interkulturális tanulás/kultúrák, vallások közötti megértés

■ Környezeti nevelés/környezetvédelem/állatvédelem

■ Emberi jogi ismeretek

■ Békére nevelés

■ Nemek közti egyenlőség

■ Népesedési és egészségre nevelés

■ Médiaoktatás/reklámkritikus, környezettudatos vásárlóvá nevelés, fogyasztóvédelmi képzés

■ Szociálisan hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők

■ Stb.

 

A globális nevelés tehát egy olyan interdiszciplináris terület, mely kiterjed a formális, a nem formális oktatás és az informális tanulás területeire egyaránt. 

A Munkacsoport tagjai

o              Afrikáért Alapítvány

o              Anthropolis Egyesület

o              Artemisszió Alapítvány

o              BOCS Alapítvány

o              Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet)

o              Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA)

o              Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat (MÖSZ)

o              Magyar Önkéntesküldő Alapítvány

o              Planet Alapítvány

o              UNICEF Magyar Bizottság

o              Védegylet

o              Zöld Fiatalok Egyesület (ZÖFI)

o              Zöld-Híd Alapítvány

o              és független szakértők

 

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma által támogatott 2008. áprilisától az év végéig futó „Globális Nevelés Nemzeti Stratégia elkészítése, és országos együttműködési hálózat kialakítása című projekttel kapcsolatban a következő munkatársunkkal léphet kapcsolatba:

Strenner Szilárd

E-mail: strenner.szilard@hand.org.hu

Mobil: +36-30/271-30-53

Skype:  strenner.szilard

 

Letölthető dokumentumok

 

A globális nevelés elterjedtsége és elterjesztésének lehetőségei a közoktatásban kutatás össefogalalója letölthető itt:

http://www.zpok.zoldpok.hu/img_upload/

f880a7b608b6eaa8411125e501dc0547/kutatasi_osszefoglalo.pdf

A Munkacsoport és tagszervezetinek eredményeit bemutató kiadványunkat (Globális nevelés – ahogy mi csináljuk) letölthető itt:

http://hand.org.hu/?AA_SL_Session=43b2eebcf0a17db3b96c53db1299a227&x=44158

 

 
 

[ vissza ]

 

Támogatók

1505892267.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved