Mi is az EYD?

1983 óta az Európai Unió minden évben tematikus rendezvényeket szervez egy meghatározott témával kapcsolatban. 2015-ben a fejlesztéspolitika kerül a figyelem középpontjába, ami most kifejezetten fontos, mivel ebben az évben jár le a 2000-ben elfogadott Millenniumi Fejlesztési Célok (MDGs) teljesítésére kitűzött határidő. Az Európai Uniónak és a nemzetközi közösségnek felül kell vizsgálnia a kitűzött célok végrehajtásának eredményességét, valamint új válaszokat kell adniuk a kialakult válságokra, tendenciákra, és biztosítaniuk kell a fenntartható fejlődés és fejlesztés megvalósulását. Az év hivatalos mottója:

 „A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk”

A Fejlesztés Európai Évében az EU célul tűzte ki, hogy közelebbről megismertesse az uniós állampolgárokat a szervezet külső tevékenységével, globális szerepvállalásával és a nemzetközi fejlesztési együttműködésben vállalt szerepével. Ez az év remek lehetőség, hogy civil szervezetekkel együttműködve, számos rendezvényen keresztül az európai lakosok átfogóbb képet kaphassanak a globális problémákról és a szegénységcsökkentésről.

Az EU fő célkitűzései:

  • az informálás, a kritikai gondolkodás kialakítása,
  • felelősség- és tudatosságnövelés,
  • a fejlesztési célú politikák fokozottabb koherenciájának kialakítása
  • minél szélesebb társadalmi kört bevonjanak a szegénység elleni küzdelembe

A programsorozat nem csak a múltban elfogadott egyezményekre, irányelvekre és projektekre fókuszál, hanem célja az új szereplők, pénzügyi források és módszerek bemutatása is. Szintén prioritás a témában releváns döntéshozók és nemzeti hatóságok tájékoztatása.

A programok szervezésében aktív szerepet játszanak nemzetközi szinten a LAPAS és CONCORD platformok, amelyek az Európai Gazdasági és Szociális Biztossággal és a Parlamenttel együttműködve határozták meg az irányvonalat.

A CONCORD létrehozta a Civil Society Alliance for EYD2015 (CSA) nyílt hálózatot, amelyen a résztvevők kommunikálhatnak egymással, illetve közös programokat szervezhetnek. A kezdeményezés számos területen biztosít együttműködési lehetőséget, ilyen például a fejlesztési együttműködés, a nemi egyenlőség és a humanitárius ügyek. A közös projektek lehetnek helyi vagy regionális, illetve nemzeti és nemzetközi szintűek is. A fejlesztési évben a hálózatban résztvevők együttműködhetnek továbbá a European Action 2015 kampányban. A kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy meghallgathassák az Európán kívüli résztvevőket és véleményeket is, valamint az európai polgárok véleményt nyilváníthatnak a fejlesztéspolitikával kapcsolatban.

Ez az év kifejezetten fontos az EU13 országainak, mivel szeretnék jobban megismertetni állampolgáraikat és a gazdasági szférát a fejlesztéspolitikával, illetve ez az év arra is kiváló lehetőség, hogy minél hatékonyabban összehangolhassák nemzeti szakpolitikáikat számos területen, mint például az oktatás, migráció és kereskedelempolitika stb. 2015 során ezekben a tagállamokban minden hónapban külön tematikákra lebontva lesznek szervezett programok, valamint számos kiállítás, workshop, tájékoztató és közösségi program várja az érdeklődőket.

Szintén prioritás, hogy minél szélesebb társadalmi réteget lehessen bevonni a programokba, külön kiemelve a fiatalok szerepét és tájékoztatását. A tájékoztatás mellett az EU13 országaiban is megjelenik a döntéshozókkal való szorosabb kapcsolat kialakításának igénye. Magyarországon több civil szervezet is részt vesz a tematikus évben. A HAND Szövetség az év során kiemelten felhívja a figyelmet a NEFE partnerországokra és a civil, valamint a hivatalos magyar nemzetközi fejlesztési tevékenységre. 

 

Képek

 
 

Támogatók

1540996387.png 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved