Hírek

Változás? - csak együttes erővel működhet

1419080360.jpg

Az Egyesült Nemzetek Szervezete, 1945-ös alapítása óta azért küzd, hogy a világ népei és polgárai számára a Földet élhetőbbé és biztonságosabbá tegye. Ennek garantálása az évtizedek előrehaladtával egyre nehezebbé vált. Mára a világot egyre inkább a globalizáció jellemzi, aminek következtében a gazdasági, társadalmi és politikai folyamatok eddig nem tapasztalt mértékben felgyorsultak. A folyamat előnyei mellett – mint például a gyors információáramlás, a mobilizáció lehetősége – számos olyan probléma és kihívás merült fel, amelyet nem lehet már helyi szinten kezelni, és amelyek nem csak egy ország vagy régió problémái, hanem az egész világ együttes felelősségvállalását igénylik. Ilyen globális ügy például a szegénység csökkentése, a klímaváltozás negatív hatásainak enyhítése, az emberi jogok tiszteletben tartásának hiánya, a gazdasági növekedés túlzott hajszolása, a tömeges migráció kérdései, a munkanélküliség növekedése és az erőszak elhatalmasodása is.

Ezen problémák a fejlettebb jóléti államok számára is nagy kihívást jelentenek, nem beszélve a fejlődő világ országairól, ahol olyan alapvető szükségletek hiányoznak, mint a tiszta ivóvíz, vagy éppen a közvilágítás. Ezen, nagyrészt Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában található államok számára a globális problémákkal szembeni küzdelem sok esetben lehetetlen küldetésként jelenik meg, hiszen nincsenek meg azok a megfelelő gazdasági, társadalmi és politikai források, amelyek biztosítanák a harc sikerességét.

Pontosan ezért és természetesen sok más okból is egy olyan globális partnerségre van szükség, amelyben minden ország – természetesen erőforrásaihoz mérten – kiveszi a részét a problémák kezeléséből. Fontos hogy ezt nem csak saját határain belül vállalja, hanem azon túl is, nagy hangsúlyt fektetve a legszegényebb országok támogatására.

2000-ben az ENSZ elindította a Millenniumi Fejlesztési Célokkal fémjelzett keretprogramját, amellyel többek között a fent említett ügyek kezelése volt a cél, tehát a szegénység és a gyermekhalandóság csökkentése, a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, a környezet védelme és fenntarthatóságának biztosítása, az egészségügy és az oktatás fejlesztése, elérhetőségének javítása és ennek érdekében egy globális partnerség kialakítása. Ez volt az első olyan globális program, amelyet széles közfigyelem és támogatottság is övezett. Ez a program 2015-ben befejeződik, így szükség volt egy új, még nagyratörőbb kezdeményezés elindítására, amely sokkal univerzálisabb, hatékonyabb, pénzügyileg is fenntartható, és a következő 15 évre biztosít együttműködési célokat.

Ezek lesznek az úgynevezett Fenntartható Fejlesztési Célok, amelyek megalkotását már eddig is  precedens értékű együttműködés jellemezte a kormányok, a civil társadalom, a kutatói szektor és a privát szféra részvételével mind a fejlett, mind pedig a fejlődő világ területeiről. Eddig 17 főcél és számos részcél került megalkotásra, viszont a folyamatnak koránt sincs vége, hiszen a nagyszabású kormányközi tárgyalások még előttünk állnak, a végleges célok pedig csak 2015. szeptemberében a 70. ENSZ Közgyűlésen kerülnek majd elfogadásra.

Ban Ki-moon az ENSZ jelenlegi főtitkára 2014. december 4-én adta ki azon jelentését, amelyben az eddigi folyamatot és célokat véleményezi és további fontos törekvéseket és szükséges „hozzávalókat” jelöl meg a folyamat sikeressége érdekében. Alapvetően 6 kiemelt területet különböztet meg, amelyek keretbe foglalják a legfontosabb célokat:

  1. Méltóság: a szegénység felszámolása és az egyenlőtlenségek elleni küzdelem
  2. Emberek: biztosítani kell számukra az egészséges életet, a tudást és meg kell teremteni a nők és gyermekek fokozottabb bevonását az élet minden területén (például az oktatásban és a döntéshozatalban)
  3. Jólét: egy erős, megújulásra képes és mindenkire kiterjedő gazdaság létrehozása
  4. Föld: az ökoszisztéma védelme az emberiség és gyermekeink érdekében
  5. Igazság: biztonságos és békés társadalmak és erős, ezt biztosító intézmények megteremtése
  6. Partnerség: a fenntartható fejlődést elősegítő és támogató globális szolidaritás megteremtése

Egyes kritikák szerint a jelentés tartalmaz hiányosságokat és sokkal határozottabban kellene megcéloznia például a szegénység valós okait és kiváltóit, emellett pedig sokkal elkötelezettebben kellene képviselnie azt az irányt miszerint a gazdasági növekedés önmagában nem jelent megoldást a világ problémáira, hiszen nem jellemzi valósan az egyes társadalmak szociális és társadalmi, politikai problémáit, amelyek megismerése elengedhetetlen a hatékony fejlesztési tevékenység megteremtéséhez.

A folyamat mindezek ellenére eddig jól halad, de szükség van arra, hogy az ENSZ koordináló szerepe erősödjön és az EU és tagállamai, így Magyarország is kivegye a részét a folyamat alakításából és majd a végrehajtásából is, nem beszélve a fejlődő államok szerepéről, akik a legkiszolgáltatottabb társadalmak tömegeit jelenítik meg a globális palettán.

 

2014-12-20

 

[ vissza ]

 

Támogatók

1540996387.png 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved