Hírek

Ötévesek az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok

1601050071.png
Miközben épp jelenleg tart az ENSZ 75. jubileumi, egyben az első virtuális közgyűlése, öt éve ezen napon fogadták el ugyanitt a „Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programját” és az abban foglalt Fenntartható Fejlődési Célokat, melyek egy jobb és fenntarthatóbb jövő ígéretét hordozzák. Az FF célok megpróbálnak választ találni azokra a globális kihívásokra, amelyekkel szembe kell néznünk, ideértve a szegénységet, az egyenlőtlenséget, az éghajlatváltozást, a természet pusztulását, a békét és a társadalmi igazságosságot veszélyeztető folyamatokat is.

Az ENSZ és így a világ is óriási lépést tett előre, mikor az addig különálló fejlesztési, fenntartható fejlődési stratégiákat egy közös célrendszerré gyúrta össze. Így gyakorlattá alakította azt a felismerést, hogy az egyes problémákra nem különálló, egymást gyengítő, hanem összefüggő, egymást erősítő válaszokat kell adni. Csodák azonban nincsenek. Az egyes szakterületek érdekcsoportjai által befolyásolt folyamat során számos olyan cél is került a dokumentumba, amely ellentmondásban van más célokkal, illetve amely célok – nem megfelelő megvalósításuk során – egymás ellen is „dolgozhatnak”.

Ezért most rajtunk a sor, hogy a gyakorlatban alkalmazzuk a rendszerszemléletet, felismerve, hogy egy fenntartható társadalom nem a számos különálló problémát próbálja megoldani, hanem tudomásul veszi és megérti, hogy minden probléma valamilyen rendszerben, a környezet és a fejlődés összefüggésében létezik. Korunk kihívása, hogy az összefüggő problémákra rendszerszemléletű választ találjunk, a részproblémákra irányuló széttagolt rendszer intézményeinek működését összehangoljuk, és egy egységesen működő intézményrendszerbe szervezzük. Átjárható, együttműködő, teljességben gondolkodó és intézkedő intézményrendszerre van szükség az eddigi szektorszemlélet helyett.

Ezért is egyeztetett különböző területeket képviselő tizenegy civil szervezet 2017-ben, és alakult meg a Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért. A jelen kiadványunkban bemutatjuk az általunk legsürgetőbbnek ítélt célokkal összefüggő problémákat, és felvázoljuk azokat az alapelveket és eszközöket, amelyek mentén ezek rendszerszemléletű megoldásához hozzá kellene mihamarabb látni. Továbbá tucatnyi területről hozunk példákat, bemutatva a jelenlegi helyzetet, az egymás ellen ható folyamatokat és az ezek felszámolásához vezető elengedhetetlen feladatokat.
Ahogy a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításán a társadalom összes szereplőjének közösen kell dolgoznia, úgy reméljük, hogy kezdve a helyi civil szervezetek képviselőitől egészen az országos szintű döntéshozókig haszonnal forgatják majd kiadványunkat, és az ebben foglaltakat hasznosítják mindennapi döntéseik, cselekedeteik során. Rakjuk együtt helyre a kockákat!
 
 
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK ÉS HÁTTÉRANYAGOK
 
Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért - ffcelok.hu
 
 
A Vírusálló fenntarható fejlődés lehetőségei c. konferencia előadásai (2020. május 28.)
 
 
Előadások:

 
Balogh Réka, Hand Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség:
 
Jász Krisztina, Esély Labor Egyesület:
 
Éger Ákos, Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért:

Faragó Tibor, Szent István Egyetem:
 
Tóth Gergely, KÖVET Egyesület, Kaposvári Egyetem:
 
 

2020-09-25

 

[ vissza ]

 

Támogatók

1540996387.png 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved