Hírek

„Jól csinálják!” - Interjú Kőrösi Csaba new yorki ENSZ nagykövettel

1413926422.jpg

Kőrösi Csaba, Magyarország állandó ENSZ képviseletének rendkívüli és meghatalmazott nagykövete jelenleg, (New York) és emellett az elmúlt időszakban az ENSZ Nyitott Munkacsoport magyar társelnöke (Kenya mellett). Utóbbi pozíció azért kiemelkedően fontos, mert ez volt az az egyik platform, ahol a következő 15 év fenntartható fejlesztési céljainak kialakítására tettek javaslatokat a résztvevők az ENSZ keretein belül.

Tapasztalatai alapján tehát nagyon jól ismeri a jelenleg is zajló globális folyamatokat, amelyek egy jobb, élhetőbb és egyenlőbb világ megteremtését tűzték ki célul. A világ vezetőinek a következő évben újabb hatalmas döntést kell hozniuk arról, hogy milyen módon, milyen elvek és célkitűzések mentén kell kezelnünk a globális problémákat, mint például a szegénységet, a munkanélküliséget, az egyenlőtlenséget, a klímaváltozás hatásait és még sok más, olyan ügyet, amely nem tűr halasztást!

A tét hatalmas, hiszen nem csak annak érdekében döntünk, hogy a jelen generációk helyzetét javítsuk, hanem hogy egy olyan fenntartható világot teremtsünk, amelyben a jövő generációi, gyermekeink, unokáink is biztonságban és jól élhetnek. Az pedig nem kérdés, hogy ennek megalapozásában a civil szférának is nélkülözhetetlen a szerepe, igen is jelen kell lennie és befolyásolnia kell a döntéshozókat az ENSZ által vezetett folyamatokban és tárgyalásokon, hogy felelős és hatékony fejlesztési célok kerüljenek elfogadásra. Az ENSZ Nyitott Munkacsoport küldetése nem csak az új célok kidolgozására való javaslattétel volt, hanem az, hogy ezt mind úgy valósítsa meg, hogy a legtöbb érdekeltet és szakértőt vonja be a folyamatba. A kormányzatokon kívül, az üzleti, az akadémiai és a civil szféra bevonása is elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a munkacsoport hatékony munkát végezhessen, és olyan célokat határozzon meg, amelyek valóban az érintettek érdekeit tükrözik tényeleges megoldásokat nyújtva. Ugyan a csoport tevékenysége lezárult, de a célok elfogadása még előttünk áll, így van még mit tenni.

Ebben a kontextusban, a Beyond2015 globális kampány keretein belül kérdezte Rohonyi Péter a HAND szakpolitikai munkatársa Körősi Csaba nagykövet urat a lehetséges civil szerepekről, a civilek eddigi teljesítményéről, jövőbeni feladatokról és nem utolsó sorban Magyarország helyzetéről.  Az alábbiakban az itt elérhető, angolul lefolytatott interjú egy összevont és rövidített, formáját közöljük, amely a nagykövet úr válaszainak lényegi elemeit továbbra is tartalmazza.

Rohonyi Péter: Hogyan látja a civilek, például az igen sok civilt tömörítő Beyond 2015 kampány szerepét az ENSZ Nyitott Munkacsoport munkája során?

Kőrösi Csaba: Nagyon jó munkát végeztek! A civilek voltak a legambiciózusabb, legkritikusabb résztvevői a folyamatnak, akik a leghatározottabban képviselték az ügyet. A civil szervezetek ilyen erős nyomása nélkül nem lettünk volna képesek megvalósítani azt az átláthatósági szintet, ami ma már jelen van, még ha nem is a legtökéletesebb formájában. Ez vonatkozik a klímaváltozási célra is, az emberi jogokra, az alapvető biztonsági kérdésekre és a hivatalos intézményeink működésére is. Tényleg jó munkát végeztek!

R.P.: Mi lehet a Beyond2015 kampány szerepe a folyamat további szakaszaiban?

K.CS.: Úgy gondolom a civil szektornak nagy szerepe lesz mind a következő tárgyalási fázisban, mind pedig a végrehajtásban. Fontos, hogy lehetőséget teremtsünk számukra a részvételre, hiszen a most születő, kormányok által elfogadásra kerülő célokat egy nagyon széles kör fogja végrehajtani, amiben a civileknek is nagy szerepük lesz. Egyértelmű volt már az elején, hogy ha azt szeretnénk, hogy a végrehajtásban is részt vegyenek majd, akkor lehetővé kell tennünk, hogy a tervezés további fázisaiba is bekapcsolódhassanak. Másként ez reménytelen lenne. Nagyon jó rálátásuk van arra, hogy melyek azok az országok, amelyek a globális problémák kezelésében az élvonalban vannak és melyek azok, amelyek lemaradtak. Nagyon jól látják azt is, hogy mik a nehézségek a harmadik világban. Ezek azok a területek, amelyeken a leghasznosabban tudnak tevékenykedni a civil szervezetek a kormányokkal, és a szélesebb civil szektorral együttműködve. Mindeközben pedig folytassák csak azt, ami az Önök, a civilek dolga:  a nyomásgyakorlást, a nyomásgyakrolást a kormányokra!

R.P.:És mik lehetnek a civil szerepek a 2015 utáni folyamatok elszámoltathatósági és ellenőrzési mechanizmusaiban?

K.CS.: Az egyik legérzékenyebb kérdés az elszámoltathatóság… fontos rögzíteni, hogy ki az, aki elszámoltathat, kik számára készül egy elszámoltatás –s miért felel az elszámoltatott?  A legfontosabb aspektusa ennek a kormány elszámoltathatósága a köz felé. De mivel partnerségi együttműködésről van szó, a folyamat összes szereplőjének alkalmaznia kell ezeket a mechanizmusokat. A civil szektor nagyon fontos szereplő, de mégsem egy megválasztott testületként működik, tehát neki is lehetővé kell tennie azt, hogy elszámoltatható legyen. Ez azért fontos, hogy hiteles és megbízható partnere lehessen a kormányzatoknak, az önkormányzatoknak, az üzleti szektornak és az akadémiai szférának egyaránt. Ennek megteremtése mindannyiunk számára sok feladattal jár még.

R.P.: Mi lehet Magyarország szerepe ebben a kezdeményezésben?

K.CS.: Véleményem szerint Magyarország letette a névjegyét ebben a folyamatban. Mind kormányzati, mind akadémiai körökben az a meggyőződés él, hogy az ország akkor lesz sikeres, ha fenntartható fejlődési pályára áll át.. A országban megfigyelhető bizonytalanságok és a viták ellenére úgy gondolom, hogy Magyarország sokkal inkább azon országok körébe tartozik, akiknek szerepük van a fenntartható fejlődés előmozdításában környezeti, gazdasági és szociális területen egyaránt. Úgy gondolom tehát, hogy az országnak továbbra is meglesz a maga fontos szerepe a további tárgyalásokban és a végrehajtásban, nemzeti, regionális és nemzetközi viszonylatban is, természetesen a rendelkezésre álló források keretein belül.

R.P.: Mit üzenne a civil szervezeteknek a jövőre nézve?

K.CS.: Elsőként azt üzenném, hogy mindenképpen maradjanak a fedélzeten! A második: legyenek továbbra is merészek és tartsák olyan magasan a lécet, ahogy csak lehet. Harmadikként pedig: maradjanak a viták élvonalában!  Meg kell találni azokat a módokat és eszközöket, amelyek segítségével a civilek hosszú távon tudnak együttműködni a többi érintett féllel, mindezt úgy, hogy az átláthatóság elve is biztosított. A tudományos szektor, az üzleti szektor, és a kormányzat sem olyan szereplő, akivel könnyű lenne együttműködni. Emellett mindegyik szereplőnek szüksége van a kritikára a többiektől, így a civil szektortól is. Viszont a civil szektornak is késznek kell lennie arra, hogy elfogadja mások nézeteit, meglátásait. Az Önök feladata az, hogy továbbra is határozottan képviseljék az álláspontukat, de mindeközben  maradjanak együttműködő partnerek is.

 

 

2014-10-21

 

[ vissza ]

 

Támogatók

1528894871.jpg 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved