Hírek

Civil értékek, alapelvek a nemzetközi fejlesztésekben - Beyond2015

1404491365.JPG

A mából visszatekintve kijelenthetjük, hogy részben túl általános, vagy éppen absztrakt célok kerültek meghatározásra 2000-2015 között az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljaiban, ezért a periódus vége felé közeledve még mindig messze vagyunk a célok teljesítésétől. Emellett az univerzális egyen-megoldások gyakran félreértelmezett célkitűzéseket eredményeztek, így épp a leghátrányosabb helyzetű csoportok maradtak ki a segélyezésből, és az okok valódi megszűntetése helyett sokszor csak  tüneti problémák kezelésére volt elegendő a rendelkezésre álló forrás. A 2015-ben elfogadásra kerülő, új nemzetközi fejlesztési keretrendszer kialakításakor a korábbinál többször, jobban meg kell hallgatni az érintetteket, és be kell vonni a civil szervezeteket ahhoz, hogy a valós igényeknek megfelelő válaszokat ösztökélő célok szülessenek.

Fentieket szem előtt tartva alakította ki alapelveit, jövőképét és a 2015 utáni fejlesztési célok meghatározására szolgáló folyamatát a Beyond2015 globális civil kampány, amely 2014 júliusában már több mint 130 ország több mint 1000 civil szervezetének részvételével zajlik. Az első legfontosabb lépés 2011-ben a The Beyond 2015’s Essential Must Haves dokumentum , azaz a ’Beyond 2015 Legszükségesebbjei’c. irat megalkotása volt, amely összefoglalta a kampány hátterében álló elképzeléseket, a kampány menetét és a törekvéseit. Lényegében azt, hogy mit kell elérni, mit kell figyelembe venni, hogyan kell összekapcsolni a létező keretrendszereket, mint például az emberi jogi nemzetközi jogszabályokat.

 2012-ben a kampány keretében megszületett egy "civil társadalmi állásfoglalás" (‘civil society position’) a keretrendszer tartalmáról, amelyet a kezdeményezéshez csatlakozott akkor még „csak” sok-sok száz” szervezet fogalmazott meg. Ezt követően a kampány komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy meghallgassa, begyűjtse a szegénység által sújtott emberek véleményét. Rengeteg találkozó zajlott és interjú készült több kontinensen. Ez azért volt elsőrendűen fontos, mert most el kell kerülni azt a hibát, amelyet a Millenniumi Célok megfogalmazásakor a politikusok vétettek, miszerint a legérintettebb rétegek megfelelő bevonása nélkül a politikai s szakmai elit relatíve gyorsan szép, egységes politikai célokká formálta az általuk a szegénység leküzdésében fontosnak vélt tényezőket. Mint menet közben azóta, illetve a mostani sokrétű, a rászorulók meghallgatására jobban épülő folyamatból is kiderült, valójában a Millenniumi Célok, illetve pontosabban azok alcéljai és indikátorai nem tükrözik arányosan a legégetőbb gondokat s nem adnak megfelelő válaszokat a több milliárd, szegénységben élő ember szükségleteire. A mostani interjúk összegzései alapján készült tematikus , illetve a résztvevő csoport, s az általa képviseltek véleménye alapján csoportosított összegzők itt találhatók: http://www.beyond2015.org/other-stakeholders-positions

A fenti, a valós állapotokat jobban leíró illetve feltáró folyamatokat kiegészítendő 2013-ban a kampány a világszintű civil összefogás újabb lépéseként arra kérte a csatlakozó szervezeteket, hogy gyűjtsék össze az egyéni és szakmai szervezeti célokat és javaslatokat is országukban, a nemzetközi fejlesztésekkel kapcsolatban. Ez azért kiemelten fontos, mert ezeket egy közös állásfoglalásként fűzték egybe egy új, közös jövőkép megalkotásaként, és a 2015 utáni keretrendszer lehetséges céljainak meghatározására. Ezzel demonstrálta a kampány a politikusok felé, hogy lehetséges egy összefogott,  részvétel alapú döntéshozatal a civilek bevonásával, amely lehetővé teszi, hogy a világ civil szervezetei megfogalmazzák közös jövőképüket a globális társadalomról, és megalapozott dokumentumokkal befolyásolják a fejlesztési célok meghatározásában résztvevő döntéshozókat nemzetközi és nemzeti szinteken.

2014 áprilisában meg is született azon kollektív érdekképviseleti dokumentum egyelőre végsőnek tekintett verziója, amely beteljesítette a Beyond2015 ’Vision-Purpose-Values-Criteria’(VPVC) folyamatát, azaz meghatározta a közös Jövőképet, Célokat, Értékeket, Kritériumokat. Ez a holisztikus gondolatokat is magában hordozó dokumentum számos új témát illetve új nézőpontot hozott a nemzetközi fejlesztések palettájára, és nagy erénye, hogy a szegénység csökkentése és az emberi jogi célok mellett egybefog más globális törekvéseket is, hogy azok ne egymást kioltva, hanem egymást erősítve csökkentsék a világot kínzó problémákat. A klímaváltozás témája például többnyire a környezetvédelmi oldaláról ismert, holott szociális és gazdasági hatásai ha lehet, még súlyosabbak, hiszen hatásai épp a legszegényebb rétegeket sújtják a legjobban. Tehát például megengedhetetlen, hogy egy nemzetközi fejlesztési együttműködési (sokszor igen komoly, út, tározó építési, vagy éppen akár valamely iparág kiépítését, fejlesztését célzó, stb.) projektben ne vegyék elsőrendű fontossággal figyelembe a klímabarát, kibocsátás-csökkentő s egyben az alkalmazkodást elősegítő megközelítéseket.

A Beyond 2015 7 alapértéket és 4 végrehajtási alapelvet határozott meg a célok megfogalmazása előtt, amiket a kampányhoz újonnan csatlakozó szervezetek is elfogadnak. Az értékek meghatározása nagyon fontos állomás volt, hiszen ezen elvek alapján határozták meg azt a 40 fejlesztési célt, valamint a konkrét mérőszámokat, amelyről a következő cikkünkben írunk. A 7 alapérték rövid összefoglalója, amelyre a nemzetközi fejlesztéseknek alapulni kell a civil szervezetek szerint:

1. Emberi jogok: nemzetközi emberi jogi egyezmények és standardok teljes körű alkalmazása.

2. Környezeti fenntarthatóság: a föld erőforrásainak igazságosabb elosztása és fenntarthatóbb használata.

3. Szegénység felszámolása: az új keretrendszernek nem csupán a szegénység csökkentését, hanem annak felszámolását is célként kell megfogalmaznia.

4. Emberi jólét: a szegénység elleni küzdelem nem szorítkozhat csupán a jövedelemalapú mérőszámokra.

5. Béke és biztonság: az erőszak minden formája elleni küzdelem alapvető a fejlődéshez.

6. Méltányosság: az új keretrendszer a leghátrányosabb csoportok (pl. nők, gyerekek, fogyatékkal élők) felzárkóztatását kell, hogy előtérbe helyezze.

7. Globális felelősségvállalás: a közös felelősség felismerése, az egyes országok elszámoltathatósága tevékenységük globális következményeiért.

Továbbá a végrehajtás elvei: elszámoltathatóság; részvétel; hatékonyság; bizonyítottság.

A Beyond2015 civil szervezeteinek közös jövőképe:

Egy igazságos és fenntartható világ, ahol minden ember biztonságban és jól él. Emellett élvezi az emberi jogok adta védelmet és azt, hogy a politikai és gazdasági rendszerek minden ember jólétét szolgálják, figyelembe véve a bolygónk szűkülő erőforrásainak kereteit is.

A jövőkép 5 alappilléren áll:

- emberi jogok betartása, szegénység felszámolása

- környezet és a természeti erőforrások védelme

- társadalmi igazságosság

- esélyegyenlőség minden ember számára

- béke és biztonság mindenki számára. 

 

2014-07-02

 

[ vissza ]

 

Támogatók

1540996387.png 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved