Hírek

Beyond 2015 hírek itthonról és a nagyvilágból

1405323723.JPG

Ahogy korábbi cikkeinkben (itt és itt) már irtunk róla, itthon is nagy lendülettel indult el a mára több mint 130 országot képviselő, több mint 1000 civil szervezetet összefogó Beyond2015 kampány.

Idén április óta dolgozunk ezen a területen, és azóta eltelt időszakban már több lépést is tettünk a folyamat sikeressége érdekében. Felkerestük az ENSZ Nyitott Munkacsoportjának magyar társelnökét, Kőrösi Csaba nagykövetet és közvetlenül eljuttattuk hozzá a Beyond 2015 üzeneteit. Emellett más, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban - akkor még Külügyminisztériumban – dolgozó, a témában releváns köztisztviselővel is egyeztetéseket folytattunk államtitkári, nagyköveti és osztályvezetői szinten egyaránt.

Már a folyamat elején is több civil szervezet jelezte csatlakozási szándékát a Beyond 2015 magyar kampányához, szám szerint 16, ami az elmúlt egy hónapban ki is bővült tovább növelve a kampány hatékonyságát és erejét, valamint ugyanennyi további civil szervezet gondolkodik a csatlakozásról, a közös lobbizásról. Ez annak is köszönhető, hogy már a kampány kezdetén több mint száz civil szereplőt informáltunk a formálódó tervekről és eseményekről, többségében környezet- és természetvédő területen tevékenykedőket, ám sok emberi jogi, valamint szociális és oktatási/kulturális területen működő szervezetet is. Ebben nagy segítségünkre volt az általunk készített, a kampányról és a Beyond 2015 Nemzeti Civil Egyeztető Fórumunkról szóló összegzőnk, amelyet on-line és öko-baráti kinyomtatott formában is eljuttatunk az érintettek számára. Ezt erősítette az ezekről és a Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozóján készült videó is, melynek első, még nem végleges változatát itt lehet megtekinteni. Eközben pedig újranyomtattunk és szintén sokfelé eljuttattunk egy, a témában itthon hiánypótlónak számító forrás-tanulmányt, amely ezen a linken érhető el.

Közben világszerte is folytak a munkálatok és zajlottak az események, így tehát Afrika, Ázsia, Latin-Amerika és a csendes-óceáni térség területein is, melyek közül a legfontosabb eseményeket az alábbiakban vázoljuk. A Beyond2015 globális kampány teljes angol nyelvű legutóbbi hírlevelét angol oldalunkon lehet elérni.

 

 

Afrika

Ahogy már a cikk elején is írtuk, a nemzetközi kampánynak immáron több mint 1000 tagja van. Az ezredikként csatlakozott szervezet a tanzániai Fahari Yetu Alapítvány volt, melynek képviselője, Brigitha Faustin a következőket mondta:  „Azért csatlakoztunk a Beyond2015 kampányhoz, hogy biztosítsuk azt, hogy az általunk elérhető kirekesztett és marginalizált fiatalok, nők, lányok és fogyatékossággal élő emberek hallathassák hangjukat, emellett jogaik és szükségleteik prioritásként kerüljenek a 2015 utáni fejlesztési programban, úgy mint a tiszta és biztonságos ivóvízhez való hozzáférés, a béke és biztonság megléte, az oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, energiához és jobb munkához való jog, illetve az éhínség és az egyenlőtlenségek felszámolásának szükségessége.”

A kontinensen április 17-én online regionális konzultáció zajlott, amelyen igyekeztek a különböző régiókból összegyűjteni a véleményeket és javaslatokat a közös afrikai álláspont kialakításához, és amelyen körülbelül 20 nem kormányzati szervezet vett részt. Még ugyanebben a hónapban megtartották a pán-afrikai konferenciát, melynek célja a különböző szektorok bevonása volt a 2063-as Afrika program előkészítésébe és megalkotásába, ezzel együtt pedig a Beyond2015 folyamatába is. A konferencia több mint 200 résztvevőt számlált és olyan fontos témákat taglalt, mint a szociális-gazdasági egyenlőtlenségek felszámolása, az erre vonatkozó szakpolitikai dialógus kialakítása és a világ többi részével való partnerség kiépítése. Igényként merült fel a civil szféra szereplőivel való szorosabb együttműködés is.

A Beyond 2015 kampányban Afrika részvételét erősítette az, hogy megalakult az Afrikai Vezető Csoport, ami várhatóan javítani fogja az afrikai folyamat hatékonyságát és koordinálja is majd azt. A kontinens kampányt érintő elképzeléseiben a víz ügye kiemelt szerepet kapott, és egyben a 2015 utáni fejlesztési célok kontextusában is első helyen szerepel. Az 5. Afrikai Víz Hete (The 5th Africa Water Week - AWW) ezt az aspektust helyezte a középpontba és felhívta a figyelmet a 2000-ben megfogalmazott millenniumi célok kapcsolódó célkitűzéseire, a 2025-ös afrikai, vízhez kapcsolódó stratégia elképzeléseire és természetesen a víz, Beyond 2015-ös kampányban betöltött szerepére is. A konferencia és ezzel együtt az ott elhangzottak mögött erős politikai elkötelezettség is áll, amely több mint 1000 résztvevőt jelent többek között a kormányzat, a regionális intézmények, a magán szektor és a civil szféra együttműködésével.

 

 

Ázsia, Latin-Amerika és a csendes-óceáni térség

 

Az ázsiai kontinensen is hasonlóan aktív és eseménydús időszak jellemezte az elmúlt 3 hónapot. Regionális és nemzeti szinten egyaránt tartottak egyeztetéseket, konzultációkat, amely érintette egyben a csendes-óceáni térséggel való partnerség erősítését, az érdekképviselet hatékonyságának növelését, a fenntartható fejlődés kérdéseit és természetesen ebből kifolyólag a Beyond 2015 folyamatát is, amelyben Ázsia is igyekszik egy egységes stratégiai tervet kialakítania a sikeresség érdekében.

Latin-Amerikában leginkább nemzeti szinteken volt sikeres az utóbbi időszak, azon belül pedig az érdekképviselet témája állt a fókuszban. Peruban több egyeztetés is zajlott a vezető fejlesztési ügynökség és a külügyminisztérium között, így az ENSZ Nyitott Munkacsoportjának munkájába is be tudtak kapcsolódni és véleményezték a legfőbb dokumentumokat. Az ENSZ Fejlesztési Programjától (UNDP) is meghívást kaptak, hogy vegyenek részt a monitoring bizottság munkájában, amely az új program kialakításában tölt be fontos szerepet. További célként fogalmazódott meg más minisztériumok felkeresése is a hatékonyabb együttműködés céljából.

Bolívia leginkább a civil szervezetekkel való konzultációra koncentrál, melyben természetesen szintén fontos a kormányzattal való kapcsolat kialakítása, elmélyítése és bővítése. Erre jó lehetőséget teremthet a G-77 és Kína részvételével megrendezésre kerülő csúcstalálkozó, amelynek a bolíviai kormány lesz a házigazdája.

Brazíliában is hasonló prioritások fogalmazódtak meg. A kormánnyal való szemináriumok és egyeztetések következtében létrejött egy webes felület, ahol a civilek és emellett bárki más is véleményezheti az alakuló Fenntartható Fejlesztési Célokat. Ennek ellenére a kormány támogatása nem egyértelmű a civil szféra irányában, viszont mindenképpen pozitív lépés volt, hogy a civil szféra tagjai is csatlakozhattok a Nyitott Munkacsoporthoz kapcsolódó delegációhoz. Brazíliában, közepes jövedelmű országként az egyik legfontosabb kérdés a szociális és gazdasági egyenlőtlenség, melynek leküzdését intenzíven támogatják, és kiemelt célként kezelik az új fejlesztési célok rendszerében is.

A csendes-óceáni térség szintén a nemzeti szinteket igyekszik erősíteni és elsősorban civil fórumokat tartanak bármely lobbi vagy érdekképviseleti tevékenység megkezdése előtt, hogy a szférát minden szereplőjét informálják. Júniusban több ilyen eseményre is sor került, többek között a fiatalabb generációt érintő kérdésekben, egyes fórumokon pedig a kormány, a civilszféra és a magánszektor képviselői is részt vettek, hogy megismerhessék a Beyond 2015 értékeit és alapelveit

 

2014-07-14

 

[ vissza ]

 

Támogatók

1540996387.png 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved