Hírek

Az új NEFE stratégia felé

1556629854.jpg

A HAND Szövetség tagszervezeti, valamint civil partnerei egy többlépcsős egyeztetési folyamat során ajánlásokat fogalmaztak meg a korábbi, 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó nemzetközi fejlesztési stratégiát követő új stratégia kapcsán. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) számára benyújtott dokumentum egy átfogó ajánlás a NEFE tervezési és végrehajtási ciklusára vonatkozóan.

A javaslatok elsősorban a stratégiára vonatkoznak, ugyanakkor egy kapcsolódó, a részleteket is tisztázó cselekvési tervhez is megfogalmaz ajánlásokat:

- A Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításához igazítva 2025-ről 2030-ra kitolni a stratégia végdátumát, hogy a stratégia illeszkedjen a nemzetközi keretrendszer időtávlatához.

- A nemzetközi fejlesztéshez való hozzájárulásunk alapvető céljának a partnerországok által meghatározott fejlődési célok előmozdítása kell, hogy legyen, és nem a donorország saját rövid távú gazdasági és politikai érdekeinek érvényesítése.

- Az OECD és egyéb nemzetközi szakértők elemzései és ajánlásai értelmében a hatékonyabb koordináció és a szakpolitikák közötti koherencia megteremtése érdekében is az ún. egész kormányzatra vonatkozó megközelítés alkalmazása (whole-of-government approach) a célravezető, ezért a civil szervezetek javasolják:

  • hogy a NEFE-stratégia legyen szerves része a Fenntartható Fejlődési Célok végrehajtására vonatkozó, egyelőre kidolgozás alatt álló stratégiának, de legalábbis ezek között teljes legyen az összhang.

  • legyen összhang a humanitárius, fejlesztési és egyéb területek között: egy egységes ügynökség Magyarország humanitárius és nemzetközi fejlesztési tevékenységének támogatására

  • a civilek által javasolt központilag koordinált rendszerben a különböző szakpolitikák és minisztériumok NEFE-vonatkozású tevékenységének tervezése, forrásallokációja és végrehajtása is a NEFE-stratégiában meghatározott célok figyelembevételével történne.

- A civil szervezetek megítélése szerint a korábbi stratégia mindamellett, hogy a helyzetelemzés része igen alapos és helytálló sok tekintetben, általános, inkább lehetséges, de nem feltétlenül bekövetkező beavatkozási pontokat tartalmaz, nem jelöl ki konkrét célokat és indikátorokat, számos esetben nincs a felvetett beavatkozási területekhez konkrét végrehajtási elképzelés rendelve.

  • A célok tekintetében a civil szervezetek részéről elvárás, hogy konkrétak és mérhetőek legyenek.

  • Minden cél estében biztosítani kell az olyan horizontális elvek érvényesülését, mint a nemek közötti egyenlőség, az emberi jogi vagy a fenntarthatósági szempontok érvényesítése.

  • A civil szervezetek javasolják, hogy a stratégia határozzon meg konkrét célokat az intézményrendszer, a tervezés és végrehajtás és forráskezelés területein.

- A stratégiának (cselekvési tervnek) pontosan meg kell határoznia, hogy a kijelölt célok elérése érdekében mely eszközök (pl. program vagy projekt alapú együttműködés, technikai segítségnyújtás, kötött segélyhitelek stb.) alkalmazását tartja előnyösnek a kormányzat és miért.

- A KKM az érintett civil szervezetekkel és egyéb szektorokkal együttműködésben dolgozza ki és indítsa be a társadalmi egyeztetés új és hatékony formáját a NEFE területén.


 

2019-04-20

 

[ vissza ]

 

Támogatók

1540996387.png 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved