Hírek

A Beyond 2015 koncepciójának értékei és célkitűzései

1405339613.jpg

Háttér

2015-ben egy új keretrendszer váltja fel az eddig Millenniumi Fejlesztési Célokként ismert globális célrendszert az ENSZ keretein belül. Ez a következő 15 évet hangsúlyosan fogja meghatározni, amely leginkább a nemzetközi fejlesztési együttműködés alapjait igyekszik hatékonyabban formálni. Erre épülve 3 éve egy civil kampány is útjára indult, amely a Beyond2015 elnevezést kapta. A kezdeményezés mára már több mint 1000 civil szervezet tömörít, melyek igyekeznek a 2015 utáni fejlesztési program előkészítő folyamatában mind inkább részt venni.

2012 óta, a Beyond 2015 leginkább az új fejlesztési célok mögött álló elképzelést és az ezt alátámasztó értékeket és célokat igyekszik a fókuszba helyezni. Ezzel együtt a legfontosabb cél és igény, hogy lehetővé váljon, hogy az érdekelt civil szervezetek is véleményezhessék a potenciális célokat és az ezekhez kapcsolódó indikátorokat.

 

Az alulról-felfelé irányuló megközelítés

A kampány és résztvevőinek legfőbb célja, hogy a tervezet tükrözze azon értékeket, melyek szerintük elengedhetetlenek és alapvetőek a következő 15 évet meghatározó koncepció szempontjából. Azzal, hogy inkább konkrétabb feladatok kerültek kiemelésre, és nem nagyszabású célok, az volt a szándékuk, hogy elkerüljék azon szerteágazó és egymással kevéssé összhangban lévő megközelítéseket, amit a Millenniumi Fejlesztési Célok is képviseltek, és azt is, hogy még holisztikusabb javaslatok szülessenek. Ennek érdekében tehát a célkitűzések többsége nem csak egy értékhez kapcsolódik, hanem egyszerre többet is érint. A kampány munkacsoportjai, melyekben 130 ország civil szervezeteinek képviselői vesznek részt, együttesen dolgoznak azon, hogy mindegyik alapvető értékhez megfelelő célokat rendeljenek.

A szóban forgó értékek a következők:

  1. Környezeti fenntarthatóság
  2. Emberi jogok
  3. Szegénység felszámolása
  4. Emberi jólét
  5. Béke és biztonság
  6. Méltányosság
  7. Globális felelősségvállalás
A 7 alapérték mögött összesen 40 cél áll, amely a fenntartható fejlesztést szolgálja. Ezek közül 3 célkitűzés minden értéket magában foglal. A nyitott, aktív és szabad civil társadalom támogatása, az időszerű, minőségi, elérhető, megbízható és tiszta információkhoz való hozzájutás és az aktív és jelentőségteljes részvétel biztosítása minden ember számára olyan alapvető jogokat és szükséges feltételeket fogalmaznak meg, melyek nélkül nem lehet hatékony fejlesztési rendszert kialakítani, és amelyek nélkül a kívánt tulajdonosi szemlélet (ownership) sem valósulhat meg. Így tehát érthető, hogy miért is lehet mind a 7 értéket hozzájuk rendelni. Hangsúlyos szerepet töltenek be a pontok között azok, melyek a környezet, az ökoszisztéma, a természeti erőforrások, az energia és a technológia kérdéseit érintik, és a károkat, amelyek nem megfelelő használatukból következnek csökkenteni kell úgy, ahogy az emberi fogyasztás mértékét is általában véve. Emellett a célrendszer részletesen, több pontban is érinti a női egyenjogúság kérdéseit és a nők lehetőségeinek biztosítását több területen, de megfogalmazódnak a fiatal generáció és a marginalizált csoportok számára előnyös kívánalmakat felvonultató törekvések is. A 40 cél között összesen csak 8 olyan pont van, amelyekhez kizárólag csak egy-egy érték rendelhető, ezek közül is az egyik legbonyolultabb, és sok esetben ellentétes érzelmeket kiváltó ügy, az illegális tőkekiáramlás és annak megakadályozása, amely hatalmas kihívás elé állítja a nemzetközi közösséget. A célokat tartalmazó táblázat magyarul itt olvasható: http://hand.org.hu/media/files/1405339185.pdf

A Beyond 2015 munkacsoportjainak képviselői március 21. és 22. között találkoztak Pretoriában, melyen olyan további szereplők is jelen voltak, mint a regionális koordinátorok, a nemzeti ügynökségek, a projektben részt vevő kulcspartnerek (IFP, CAN International and Participate) és a végrehajtó bizottság tagjai. A találkozó célja az volt, hogy megvitassák, pontosítsák és biztosítsák a megalkotott és fent vázolt célok közötti összhangot és az egyes kapcsolódási pontokat.

 

A közel jövő

A Beyond 2015 reméli, hogy a kampány többi része is kitér majd a fenti célokra, segít ezeket fejleszteni és egyben érdekérvényesítési eszközként is használatra kerülnek majd a nemzeti, regionális és globális szinteken egyaránt.

 

2014-07-14

 

[ vissza ]

 

Támogatók

1540996387.png 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved