Háttér

The problem of complicated tasks are familiar for all students. To overcome these tasks I go to this homepage which can help me to write my assignment UK for my college. This resource is very popular among students so it delivers only top-notch content.

Magyarország Európai Uniós és OECD tagsága sürgetővé tette azoknak az intézményeknek és működési mechanizmusoknak a kialakítását, amelyek egy hatékonyabb magyar részvételt biztosítanak a nemzetközi fejlesztési együttműködés területén. Mialatt a magyar Külügyminisztérium kormányzati jóváhagyással kidolgozta a nemzetközi fejlesztési együttműködés magyar koncepcióját, fejlesztési és humanitárius területen dolgozó magyar nonprofit szervezetek szükségesnek ítélték egy magyar NGDO-kat (Non-governmental Development Organisation) tömörítő szervezet létrehozását.

2002 szeptembere óta zajló rendszeres találkozóik során a szervezetek kialakították közös álláspontjukat a nemzetközi fejlesztést és humanitárius segélyezést érintő kérdésekben, meghatározták a közös irányelveket, elfogadtak egy közös etikai kódexet és megteremtették a hivatalosan is megalakítandó Platform működési feltételeit. A Platform létrejöttét kezdetektől a Canadian International Development Agency (CIDA) Közép- és Kelet-Európára koncentráló (ODACE) programja támogatta és segítette.
A több hónapos előkészítő munka után az Egyesület hivatalos alakuló ülésére 2003 június 24-én került sor, ahol a tagok elfogadták a szervezet alapító okiratát, megválasztották az egyesületet irányító elnökség tagjait, és a szervezet elnökét. A Szövetség 12 rendes taggal és 5 megfigyelővel alakult meg, akik vállalták költségvetésükkel arányos tagdíj fizetését is. A szervezet hivatalos bejegyzése 2003 november 7-én történt meg.
A szövetség egyesületi formában működik, és továbbra is nyitott bármely magyar, a nemzetközi segélyezés és fejlesztés területén aktív nonprofit, nem kormányzati szervezet előtt, mely csatlakozni kíván, és egyetért az általa megfogalmazott célokkal és elvekkel.

 
 

Támogatók

1540996387.png 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved