Háttér

Magyarország Európai Uniós és OECD tagsága sürgetővé tette azoknak az intézményeknek és működési mechanizmusoknak a kialakítását, amelyek egy hatékonyabb magyar részvételt biztosítanak a nemzetközi fejlesztési együttműködés területén. Mialatt a magyar Külügyminisztérium kormányzati jóváhagyással kidolgozta a nemzetközi fejlesztési együttműködés magyar koncepcióját, fejlesztési és humanitárius területen dolgozó magyar nonprofit szervezetek szükségesnek ítélték egy magyar NGDO-kat (Non-governmental Development Organisation) tömörítő szervezet létrehozását.

2002 szeptembere óta zajló rendszeres találkozóik során a szervezetek kialakították közös álláspontjukat a nemzetközi fejlesztést és humanitárius segélyezést érintő kérdésekben, meghatározták a közös irányelveket, elfogadtak egy közös etikai kódexet és megteremtették a hivatalosan is megalakítandó Platform működési feltételeit. A Platform létrejöttét kezdetektől a Canadian International Development Agency (CIDA) Közép- és Kelet-Európára koncentráló (ODACE) programja támogatta és segítette.
A több hónapos előkészítő munka után az Egyesület hivatalos alakuló ülésére 2003 június 24-én került sor, ahol a tagok elfogadták a szervezet alapító okiratát, megválasztották az egyesületet irányító elnökség tagjait, és a szervezet elnökét. A Szövetség 12 rendes taggal és 5 megfigyelővel alakult meg, akik vállalták költségvetésükkel arányos tagdíj fizetését is. A szervezet hivatalos bejegyzése 2003 november 7-én történt meg.
A szövetség egyesületi formában működik, és továbbra is nyitott bármely magyar, a nemzetközi segélyezés és fejlesztés területén aktív nonprofit, nem kormányzati szervezet előtt, mely csatlakozni kíván, és egyetért az általa megfogalmazott célokkal és elvekkel.

 
 

Támogatók

1528894871.jpg 1505892267.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved