DEEEP - Globális nevelés

„A világ, amelyben élünk egyszerre lett kisebb és mégis bonyolultabb a globalizációnak köszönhetően. Az áruk, emberek és az információ áramlása korábban nem látott mértéket ölt, amelynek következtében a világ népei egyre inkább kölcsönös függésben élnek. A globális nevelés célja az, hogy felhívja a figyelmet helyi cselekedeteink globális következményeire, hatásaira, ezáltal hozzásegítve minket ahhoz, hogy kilépjünk mindennapi világunkból, és megismerjük a minket körülvevő emberek hétköznapjait, legyen akár szó szomszédjainkról, akár távoli kontinensek lakóiról.”  (Artemisszió Alapítvány)

 


A HAND globális nevelés munkacsoportja

A HAND Globális Nevelés Munkacsoportja azzal a céllal alakult meg 2007-ben, hogy a globális felelősségvállalásra nevelés szemléletének integrációját elősegítse a formális és nem formális oktatás területén. A munkacsoport egyik legfőbb tevékenysége a nemzeti globális nevelési stratégia érdekében folytatott érdekérvényesítés, amely a jelen „DEEEP4 Sub-Granting for Capacity Development”című pályázatban is kiemelt szerepet kap.

2014 februárjában a Munkacsoport egy széleskörű párbeszédet kezdeményezett azon környezeti,társadalmi, gazdasági fenntarthatósággal foglalkozó civil szervezetek körében (emberi jogi, környezeti, békére nevelés stb. területén aktív NGOk), amelyek oktatási-nevelési tevékenységet is folytatnak a szakmai tapasztalatok megosztása és a közös érdekérvényesítés megvalósulása érdekében.

Projektünkben szeretnénk a munkacsoport kezdeményezését tovább fejleszteni és ezzel hosszú távon biztosítani a széles körű kommunikációt, együttműködést, érdekérvényesítést.

 A projekt fő céljai:

 • egy interszektoriális szövetség kialakítása azon szervezetek közreműködésével, akik kritikusan tekintenek saját oktatási paradigmáikra is és képesek együttes cselekvés megvalósítására
 • fokozni az egyes kormányzati kulcsszereplők felelősségvállalását a globális nevelés ügyében (Külgazdasági és Külügyminisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma)

 Célcsoportok:

 • a globális neveléssel és társterületeivel foglalkozó civil szervezetek
 • döntéshozók és a szakpolitika befolyásolói
 • további oktatásban érintett szervezetek (pl. szakszervezetek, oktatási intézmények stb.)
 • privát szektor – mint a projekt másodlagos célcsoportja

 Oktatási célok:

 • az érintettek által biztosított tudás, szemlélet integrációja
 •  az egyéni felelősségvállalás erősítése és a globális szociális kihívásokra adott válaszok fejlesztése
 • a felelősségvállalás erősítése a befolyásos szereplők között a tevékenységükkel okozott hatások felismerésén keresztül, globális és nemzeti szinten egyaránt

 Várt eredmények:

 • új civil szereplők kerülnek elérésre, egy folyamatos és strukturált párbeszéd indul el és válik fenntarthatóvá a civil szervezetek között a hivatalos, globális nevelésről folytatott vita részeként
 • a kormányzati szereplők tényleges felelősségvállalása megvalósul a globális nevelés területén és új, kritikus megközelítések és megoldások kerülnek alkalmazásra az ő kezdeményezéseik által is
 A projekt időtartama: 2014. szeptember – 2015. április

A projekt nekzetközi online könyvtára itt érhető el: DEEEP Library

A projektben készült globális nevelés glosszárium itt érhető el.

A projekt keretében elkészített kiadvány: Globális nevelés Magyarországon

http://hand.org.hu/media/files/1431436477.pdf
 
A projekt keretében készült kisfilmek:

 

 

 
 
 


 

Képek

 
 

Támogatók

1540996387.png 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved