Beyond 2015

Ezen az oldalon a kampányról általában, itthoni híreiről, dokumentumairól olvashatsz.Miről szól a Beyond 2015 kampány?

A Beyond 2015 nemzetközi civil kampány magyarországi megjelenítésével, a nemzeti civil egyeztető fórum összehívásával a HAND célja az, hogy a civil szervezetek Magyarországon is bekapcsolódjanak a Beyond 2015 munkájába, aktívan hozzájárulva és alakítva a globális kampány szakpolitikai ajánlásait és üzeneteit, és hogy ezeket eljuttassuk a magyar és a nemzetközi döntéshozókhoz.

A Beyond 2015 kampány immár több, mint 130 országból való több mint 1000 civil szervezet részvételével zajlik. Célunk, hogy befolyásoljuk az ENSZ által koordinált egyeztetéseket, melyek a Millenniumi Fejlesztési Célokat 2015-ben felváltó, új nemzetközi fejlesztési keretrendszer megteremtésére irányulnak. 

2014 júniusában hivatalosan itthon is

ami első fontos lépéseként nyílt levelet küldött az új külgazdasági és külügyminiszternek: 

  • Itt olvasható kis összegzőnk (és egyben itt alább is, frissítetten), amiben olvashatsz a nemzetközi fejlesztési együttműködés napjainkban zajló legfontosabb folyamatairól. Az összegző azért is íródott, hogy az ezen a területen dolgozók és a környezet- és természetvédők, valamint a más civil szektorok dolgozói közötti munkakapcsolatokat megerősíthessük, egyben együttes érdekérvényesítést is kezdeményezzünk.

 

A Beyond 2015 kampány célja, hogy a fent említett új keretrendszer olyan rendszerszintű változásokat indítson el, ami megteremti egy igazságos és fenntartható világ feltételeit, egyszerre tiszteletben tartva az emberi jogokat és a bolygó véges természeti erőforrásait.

Ahhoz, hogy 2030-ra, vagy akár a századunk közepére elérjük, illetve megközelítsük az emberiség 2015-ben kitűzendő új közös céljait, nagyon komoly szemléletváltásra, paradigmaváltásra van szükség. A jó hír az, hogy ezt ma már nem csak a civilek hangoztatják, hanem egyes ENSZ testületek is. A rossz hír az, hogy még mindig bőven kisebbségben vannak azok, akik felismerték a szemléletváltás, az életmódváltás szükségességét, s még sokkal kevesebben, akik ezt meg is tudják valósítani.


Mi is az a NEFE, vagyis a nemzetközi fejlesztési együttműködés?

„A nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE) célja a világban létező szegénység és globális egyenlőtlenségek csökkentése, a stabilitás, a béke és a fenntartható fejlődés, valamint a demokrácia, az emberi jogok és a jogbiztonság előmozdítása. Az Európai Unió és az OECD tagállamaként Magyarország növekvő figyelmet fordít a NEFE-re, amely a külkapcsolatok egyik fontos aspektusa.” (a Külügyminnisztérium honalpjáról http://goo.gl/1JnzF0).

A NEFE globális iránytűje 2000 és 2015 között az MDG-k.


De mik is azok az MDG-k? 

Az MDG-k a Millenniumi Fejlesztési Célok rövid neve, rövidítés az angol Millennium Development Goals-ból.

Az MDG-ket tartalmazó, a globális szegénység leküzdésére és egy mindenki által élhető világ megteremtésére irányuló úgynevezett Millenniumi Nyilatkozatot az ENSZ 189 tagállama hagyta jóvá 2000 szeptemberében. 8 általános cél került megfogalmazásra, és e 2015-ig megvalósítandó átfogó célokhoz 18 részcélt, valamint 48 mérőszámot rendeltek hozzá, hogy a fejlődés számszerűsíthetővé és értékelhetővé váljon. A célok egyfajta nemzetközi konszenzust jelentenek, amellyel egyetérthetünk vagy vitatkozhatunk, de meg nem kerülhetünk. Mára a Nyilatkozat kritikusai számára is bebizonyosodott, hogy egy ilyen nemzetközileg jóváhagyott keretrendszer óriási mozgósító erővel rendelkezik.  Ez, reméljük, a most kialakítandó új keretrendszerre is igaz lesz, szükség van rá. Az MDG-k:

1. cél: A szélsőséges szegénység és éhínség csökkentése

2. cél: A mindenkire kiterjedő alapfokú oktatás biztosítása

3. cél: A nemek közti egyenlőség és a nők felemelkedésének előmozdítása

4. cél: A gyermekhalandóság csökkentése

5. cél: Az anyai egészségügy javítása

6. cél: A HIV/AIDS, a malária és más betegségek elleni küzdelem

7. cél: A környezeti fenntarthatóság biztosítása

8. cél: Globális partnerség kialakítása a fejlesztés érdekében

 

S mik azok az SDG-k?

A 2015 utánra kialakítandó NEFE célok angol nevének sok más nyelvben is használt rövidítése az SDG, a  Sustainable Development Goals-ból; magyarul Fenntartható Fejlesztési (avagy Fejlődési) Célok, amiket sokszor az új célrendszerként, új keretrendszerként is emlegetünk.

Az  SDG-k megalkotására az ENSZ keretein belül két hivatalos folyamat is indult: egyrészt a 2010-es MDG kiértékelést végző ENSZ konferencia, másrészt a 2012. júniusi Rio+20 fenntarthatóságról szóló ENSZ csúcstalálkozó, illetve ezek utóélete és a kapcsolódó munka. A két folyamat külön testületekben zajlik, ám egy közös célrendszerben ér véget. Ennek az a jelentősége, hogy ezzel a nemzetközi közösség a szakpolitikai döntéshozatal szintjén is elismeri a szegénység felszámolása, és az elsősorban a Föld véges erőforrásaival megfelelően gazdálkodó, fenntartható fejlődést elősegítő célok szétválaszthatatlan egységét.

Az új célrendszerben előtérbe látszik kerülni a környezeti fenntarthatóság, valamint az összes cél jobb megvalósulását elősegítő jó kormányzás.

A lehetséges SDG-kre egy eddig napvilágot látott, a civilektől sem idegen elő-verziót, 12 főcélt s hozzájuk rendelt 54 mérőszámos alcélt az ENSZ szakértőkből álló ún. High-Level Panel mutatott be 2013 májusában[1] a további, minél szélesebb körű közös gondolkodás serkentése céljából (további információ: http://goo.gl/RZusj9).

Ezen túllép a 2014 júliusában utolsó ülését tartó, magyar társelnökségű ENSZ Nyílt Munkacsoportja (OWG) előbb 19, majd összevonások után 16, s talán végül 17 fő célterületet megjelölő sok szempontból remekül kidolgozott koncepciót tesz le az ENSZ közgyűlés asztalára. Sokan visszalépésként értékelik ezt, például mert nőtt a célok száma s így nyílván nehezebben áttekinthetőek, sokan azonban előrelépésként tekintenek a Nyílt Munkacsoport  munkájára, mert sok szükséges egyeztetés után egy még szakmailag tartható konszenzus felé mozdult el munkájukkal az SDG folyamat.

Ami biztos, a Nyílt Munkacsoport példát mutatott abban, hogy hogyan lehet és kell bevonni társadalmi szervezeteket egy ekkora munkába.

A Nyílt Munkacsoport feladata a tagországok és a civil szervezetek véleménye mellett a céges illetve iparági érdekek, valamint a többi úgy nevezett ’Major Group’, a nők, a gyerekek és fiatalok, a tudományos és technológiai közösség, a helyi önkormányzatok, az őslakosok, a szakszervezetek és a gazdák hozzászólásainak megjelenítése is (http://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups.html). 

Egyéb SDG-alakító folyamatokról ezen a linken, illetve részben alább is olvashatsz 

Több más párhuzamos folyamat is zajlik az ENSZ, illetve a civilek szervezésében is, amelyek szintén befolyásolják az SDG-k kialakulását, s amelyek az átlagemberek és a független szakértők véleményét is igyekeznek becsatornázni a döntéshozatali folyamatokba, sokak szerint ezen folyamatok üzenetei szólaltatják meg leginkább a legrászorulóbbak hangját.

Az egyik legfontosabb ezek közül az ENSZ szervezte, több mint egymillió ember részvételével tartott nemzeti, regionális, tematikus és on-line konzultációk sorozata. 

A másik „mi vagyunk”: a Beyond 2015 globális civil kampány értékei és elvei

Alapvetésként azt fogalmazzuk meg, hogy az új keretrendszernek a korábbival ellentétben technikai célok meghatározása helyett rendszerszintű változásokat is generálnia kell, amelyek a politikai hatalom és a javak elosztásának kérdéseit is érintik. Abból az alapállításból indulunk ki, hogy az új keretrendszernek többről kell szólnia, mint a segélyekről, a nyugati országoknak felelősséget kell vállalniuk a saját fenntarthatatlan fogyasztói szokásaik és termelési rendszereik okozta károkért, azaz előbb a saját házunk táján kell új rendet kialakítani, csak így várhatunk el komoly továbblépést a fenntarthatóság útján a ’fejlődő’ partnereinktől.

A Beyond 2015-öt támogató szervezetek az alábbi 7 alapérték és 4 végrehajtási alapelv gyakorlati megvalósulását szorgalmazzák, és ezek alapján javasolnak konkrét mérőszámokat.

A Beyond2015 alapértékei:

- Emberi jogok: nemzetközi emberi jogi egyezmények és standardok teljes körű alkalmazása

- Környezeti fenntarthatóság: a föld erőforrásainak igazságosabb elosztása és fenntarthatóbb használata

- Szegénység felszámolása: az új keretrendszernek nem csupán a szegénység csökkentését, hanem annak felszámolását kell kitűznie

- Emberi jólét: a szegénység elleni küzdelem nem szorítkozhat csupán jövedelemalapú mérőszámokra

- Béke és biztonság: az erőszak minden formája elleni küzdelem alapvető a fejlődéshez

- Méltányosság: az új keretrendszer a leghátrányosabb csoportok (pl. nők, gyerekek, fogyatékkal élők) felzárkóztatását kell, hogy előtérbe helyezze

- Globális felelősségvállalás: a közös felelősség felismerése, az egyes országok elszámoltathatósága tevékenységük globális következményeiért

A végrehajtás elvei: 

- elszámoltathatóság;

- részvétel;

- hatékonyság;

- bizonyítottság.

A konkrétumokat is felsoroló, a kampányt támogató szervezetek által tetszőlegesen felhasználható lista (http://goo.gl/vhsgw0 - illetve a fent is már megadott linken, itt, a mi honlapunkon már magyarul is olvashatod) jelenleg 40 célterületet tartalmaz (ez a lista még kicsit a közös munka során akár (át-)alakulhat).

 

Mit tehet a szervezetem?

Írd alá mostani kezdeményezésünket, csatlakozz a Beyond 2015 civil egyeztető fórumhoz s amint lehet, lépj be a szervezeteddel a HAND-be, támogasd kezdeményezéseinket, figyeld híreinket!

Mit ajánlunk?

- Részvételi lehetőséget egy legalább a 2015 utáni fejlesztési célok jóváhagyásáig működő nemzeti civil egyeztető fórumon (Beyond 2015 national hub).

- Tájékoztatást, a jövőben elképzelhető, hogy képzéseket, hogy a magyar civil szervezetek minél szélesebb köre megismerje az alakuló nemzetközi NEFE keretrendszert, aminek fő célkitűzései várhatóan mind az európai uniós, mind a hazai pályázatok prioritásaiban is megjelennek majd.

- Szakszerű és összefogott közös fellépést, érdekérvényesítést annak érdekében, hogy a Külügyminisztérium magyar delegáltjai erőteljesen képviseljék a civil álláspontot is az ENSZ illetve az EU elkövetkező, a témával kapcsolatos találkozóin.

- Kapcsolódási lehetőséget nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó magyar civil szervezetekhez, akár a Nemzetközi Fejlesztés 2015-ös Európai Évéhez kapcsolódó pályázati lehetőségeken való közös szemléletformáló projektek megvalósításához.

Mennyire fontos terület a NEFE ma Mo-on? Nem eléggé fontos! Tegyük együtt fontosabbá! A Külügyminisztérium globális ügyekért felelős helyettes államtitkárságán az egyik osztály mindenesetre ezzel foglalkozik:  nefe.kormany.hu   

Mi is az a HAND? A Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség 2003-ban alakult a fejlesztési és humanitárius területen dolgozó magyar nonprofit szervezeteket tömörítő ernyőszervezetként. http://hand.org.hu/celok_alapelvek. A HAND név az Egyesület angol nevéből jön: Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid. A HAND tagjainak negyede már ma is zöld szervezet. Várjuk új tagok jelentkezését!

 

További információk:

 

 
 

Támogatók

1540996387.png 1505892267.jpg 1530024373.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved